Nadchodzące szkolenia:                  8.09.2018 - Tłumaczenie dokumentów dot. postępowania karnego i cywilnego - pisemne, a vista oraz konsekutywne – sekcja j. francuskiego        15.09.2018 - Kraków - Praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z postępowania karnego - od zatrzymania do wyroku - sekcja francuska/hiszpańska/włoska              15.09.2018 - Kraków - RODO w praktyce                                                                                              

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

W dniu 9 listopada odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. zmian przepisów regulujących działalność tłumaczy przysięgłych, rozszerzonego o przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko głuchoniemych i tłumaczy języka migowego.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z formalno-prawnymi adaptacjami zapisów aktualnej ustawy do specyfiki zawodu tłumacza języka migowego, ponieważ decyzją Ministra Sprawiedliwości, tłumacze języka migowego mają zostać objęci ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kluczowe zagadnienia w materii tłumaczy języka migowego zostały wyczerpane. Pozostałe ustalenia będą już podejmowane na bazie bezpośrednich konsultacji pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i organizacjami zawodowymi tłumaczy języka migowego. Kolejne spotkanie zespołu ds. nowelizacji ustawy o TP w dotychczasowym składzie wyznaczono na 7 grudnia. Podczas tego spotkania zespół przeanalizuje punkt po punkcie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Polecamy lekturze przedmiotowe rozporządzenie i zgłaszanie do nas propozycji zapisów konkretnych punktów i paragrafów. Zebrane propozycje przedyskutujemy na spotkaniu, na które zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani. Zebranie w gronie członków LST zorganizujemy pod koniec listopada. Zapraszamy do śledzenia korespondencji od nas.