Nadchodzące szkolenia:                  8.09.2018 - Tłumaczenie dokumentów dot. postępowania karnego i cywilnego - pisemne, a vista oraz konsekutywne – sekcja j. francuskiego        15.09.2018 - Kraków - Praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z postępowania karnego - od zatrzymania do wyroku - sekcja francuska/hiszpańska/włoska              15.09.2018 - Kraków - RODO w praktyce                                                                                              

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Z przykrością informujemy, iż pomimo naszych usilnych starań i w naszym skromnym odczuciu bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie projektu pt. „Nauka przez całe życie kluczem do sukcesu na rynku pracy”, nie udało nam się uzyskać dofinansowania na jego realizację ze względów formalnych.

W uzasadnieniu jednostka oceniająca podała, iż projekt należy odrzucić, ponieważ nie spełnia kryterium formalnego nr 8 stanowiącego o tym, iż wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ponoszący wydatki w ramach EFS nie posiadają łącznego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na poziomie 500 tysięcy złotych wymaganych w Regulaminie konkursu. Przychód jednego z naszych partnerów krajowych nie został zakwalifikowany do ogólnego budżetu, ponieważ w ocenie jednostki weryfikującej pochodził od jednostki publicznej a nie prywatnej.

Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w ten projekt, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Nasze podziękowania w głównej mierze należą się naszym partnerom krajowym, w tym Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej i Fundacji FreeLING oraz międzynarodowym, w tym Uniwersytetowi KUL Leuven z Belgii i firmie SPECTRA Consulting & Translations Ltd z Wielkiej Brytanii, którzy udzielili nam ogromnego kredytu zaufania i zgodzili się wspólnie z nami podjąć trud realizacji wnioskowanego projektu. Mamy nadzieję, że nie odmówią nam swojego wsparcia przy podejmowaniu kolejnych wyzwań związanych z udziałem w programach unijnych.

Nieocenione doświadczenie, które zdobyliśmy przy pisaniu tego pierwszego w naszym dorobku wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych, postaramy się wykorzystać przy pierwszej nadarzającej się okazji. 

O nowych potencjalnych projektach będziemy na bieżąco informować.