Nadchodzące wydarzenia:        6-7 kwietnia 2019 - V KONGRES TŁUMACZY   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Chcesz pójść na studia podyplomowe, ciekawy kurs czy wybrać się na zagraniczny staż, żeby porozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka, ale niekoniecznie tu i teraz możesz lub chcesz zadysponować na ten cel określoną kwotę. Takie dylematy może pomóc Ci rozwiązać Projekt Open czyli zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego dedykowana dla osób dorosłych.

Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. trwające nie dłużej niż 24 miesiące w placówce edukacyjnej posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju lub w Unii Europejskiej. Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową, a zatem z naszej strony jest zielone światło, tłumaczu, żeby cię wesprzeć w ubieganiu się o tę formę finansowania szkoleń, które znajdują się w naszej ofercie.   

Szczególnie ciekawe w tej ofercie jest to, że z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia oraz że pożyczka nie jest oprocentowana. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

Dodatkowym mocnym punktem tej formy finansowania jest to, że po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone, a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Projekt Open wystartował w lutym, zatem cała dostępna pula środków stoi przed nami otworem.

Głęboko wierzymy, że opisana przez nas forma finansowania doskonalenia zawodowego pomoże Wam odważniej podejmować decyzje w sprawie rozwoju waszych osobistych kompetencji, ale również w sprawie realizacji skrytych marzeń, bo środki te mogą zostać wykorzystane na szkolenia niezwiązane z aktualnie wykonywanym zawodem.

Załączamy dodatkowe informacje. 

Ulotka informacyjna projektu OPEN

O projekcie OPEN do instytucji szkoleniowej

Zaświadczenie instytucji szkoleniowej

www.open.frp.pl

TREŚĆ NINIEJSZEJ OFERTY, KTÓRA ZOSTAŁA DO NAS SKIEROWANA JAKO DO INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ PODAJEMY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. OSTATECZNĄ JEJ OCENĘ POZOSTAWIAMY KAŻDEMU INDYWIDUALNIE.