Nadchodzące wydarzenia:        6-7 kwietnia 2019 - V KONGRES TŁUMACZY   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

W dniach 14-15 kwietnia 2018 po raz czwarty odbył się w Lublinie Kongres Tłumaczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była rola informacji i informatyzacji w zawodzie tłumacza. Celem Kongresu było przekazanie najważniejszych informacji na temat rzetelnych źródeł informacji współczesnego tłumacza, nowych technologii i kierunków ich rozwoju, zasad mądrego prowadzenia biznesu oraz usystematyzowanie informacji o ochronie danych osobowych w kontekście unijnego rozporządzenia RODO, a także zwrócenie uwagi na jakość kształcenia tłumaczy w obliczu wyzwań rynkowych.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało łącznie 90 osób – tłumaczy przysięgłych, specjalistycznych, adeptów sztuki tłumaczenia, przedstawicieli uczelni kształcących tłumaczy, przedstawicieli firm, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz środowiska tłumaczy.

Wszystkich łączył ten sam cel – zgłębić tematykę spotkania, wymienić wiedzę i doświadczenia, spotkać profesjonalistów z branży.

W sobotę odbyła się część plenarna. Po inauguracyjnym wystąpieniu Prezes LST i władz UMCS, dr Katarzyna Liber-Kwiecińska i Jan A. Bukowski ze Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce podzielili się swoimi doświadczeniami jako tłumaczy małych języków.

Następnie dr inż. Agenor Hofmann-Delbor z Localize.pl nakreślił przyszłość branży tłumaczeniowej pod względem nowych technologii.

Prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, członek komisji ekspertów GIODO do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, w jasny i przejrzysty sposób przestawił obowiązki zabezpieczania danych i odpowiedzialność tłumaczy w związku z RODO.

Nowe kompetencje i wyzwania a programy kształcenia tłumaczy to temat sympozjum, w którym udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich i przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy: dr Ewa Kościałkowska-Okońska - UMK w Toruniu, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst – KUL, prof. UP dr hab. Artur Kubacki, Bartłomiej Dymek - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, dr Agata Kozielska – UMCS, dr Katarzyna Liber-Kwiecińska – ZZTPwP, Aleksander Szojda-Pallado – PSTK, Monika Ordon-Krzak – STP, Paweł Gugała - PT Tepis.

Każdy głos w dyskusji oceniamy jako niezwykle wartościowy i wzbogacający poziom merytoryczny konferencji.

W niedzielę odbyły się dwa równoległe bloki warsztatowe o tematyce niezwykle ważnej dla pracy tłumacza. Pierwszy dotyczył szeroko pojętego otoczenia biznesowego działalności tłumacza. Drugi blok pod nazwą Informatyka na usługach tłumacza nauczył efektywnego wykorzystywania dostępnych narzędzi informatycznych. Łącznie odbyło się 8 praktycznych szkoleń, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Znakomita frekwencja potwierdza, iż tłumacze są świadomi potrzeby doskonalenia zawodowego i umieją wspólnie rozmawiać o swoich sprawach, a Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy dokłada starań, by skutecznie odpowiadać na potrzeby środowiska tłumaczy. 

Kongres odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Wsparcia udzielił Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym uczestnikom i gościom i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.