Nadchodzące wydarzenia:                26.01.2019 - Lublin - Konferencja: PRAWO I JĘZYK PRAWA - WSPÓŁCZESNE DYLEMATY          26.01.-25.05.2019 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - sekcja j. ukraińskiego oraz włoskiego                02.02.2019 - Kraków - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI – sekcja j. francuskiego                          od marca 2019 - II edycja studiów podyplomowych PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                              6-7 kwietnia 2019 - V Kongres tłumaczy   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy publikowanie cyklu dotyczącego RODO pod nazwą "Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO".
 
Seria artykułów zawierać będzie przemyślenia i wnioski z prac zespołu ds. RODO powołanego w ramach Programu „Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient” z punktu widzenia osoby uczestniczącej w pracach ww. zespołu i jednocześnie tłumaczki wdrażającej RODO do swojej działalności. Treść artykułów nie stanowi porady specjalistycznej i eksperckiej, nie zawiera też obowiązujących wytycznych.
 
Dziękujemy autorce za podjęcie się redagowania artykułów w ramach tego cyklu, a wszystkim partnerom Programu „Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient” za zaangażowaną pracę w zespole RODO, dzięki której wdrażanie przez tłumaczy odpowiednich procedur w ich działalności staje się łatwiejsze.
 
Zapraszamy do lektury. 
 
Odcinek 1 - Świadomość
Odcinek 2 - Główne założenia RODO    Załącznik do odc. 2 - Główne założenia RODO
Odcinek 3 - Dane osobowe
Odcienk 4 - Przetwarzanie
Odcinek 6 - Podstawy prawne   Załącznik do odc. 6 - Tabelka z podstawami prawnymi
Odcinek 8 - Pseudonimizacja
Odcinek 9 - Analiza stanu obecnego   Załącznik do odc. 9 - Plik z dokumentacją - wersja robocza
Odcinek 11 - Umowa powierzenia i upowaznienie   Załącznik do odc. 9-11 Plik z dokumentacją
Odcinek 12 - Rejestrowanie czynności przetwarzania   Załacznik do odc. 12 Plik z rejestrami
Odcinek 13 - Analiza ryzyka
Odcinek 14 - Środki organizacyjne i techniczne   Załacznik do odc. 9-14 Plik z dokumentacją