Nadchodzące szkolenia:             20.10.2018 - Nowości w prawie i ich znaczenie w pracy tłumacza - prelekcja        24.11.2018 - Praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z postępowania karnego w Polsce i we Francji – część II            24,25.11.2018 - Szkolenie z tłumaczeń medycznych z zakresu kardiologii - sekcja j. angielskiego/rosyjskiego                   24,25.11 - 8,9.12.2018 - Intensywny trening tłumaczenia konsekutywnego dla tłumaczy języka włoskiego                       24,25.11 - 15,16.12.2018 -  Intensywny trening tłumaczenia konsekutywnego dla tłumaczy języka hiszpańskiego                        

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy publikowanie cyklu dotyczącego RODO pod nazwą "Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO".
 
Seria artykułów zawierać będzie przemyślenia i wnioski z prac zespołu ds. RODO powołanego w ramach Programu „Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient” z punktu widzenia osoby uczestniczącej w pracach ww. zespołu i jednocześnie tłumaczki wdrażającej RODO do swojej działalności. Treść artykułów nie stanowi porady specjalistycznej i eksperckiej, nie zawiera też obowiązujących wytycznych.
 
Dziękujemy autorce za podjęcie się redagowania artykułów w ramach tego cyklu, a wszystkim partnerom Programu „Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient” za zaangażowaną pracę w zespole RODO, dzięki której wdrażanie przez tłumaczy odpowiednich procedur w ich działalności staje się łatwiejsze.
 
Zapraszamy do lektury. 
 
Odcinek 1 - Świadomość
Odcinek 2 - Główne założenia RODO    Załącznik do odc. 2 - Główne założenia RODO
Odcinek 3 - Dane osobowe
Odcienk 4 - Przetwarzanie
Odcinek 6 - Podstawy prawne   Załącznik do odc. 6 - Tabelka z podstawami prawnymi
Odcinek 8 - Pseudonimizacja
Odcinek 9 - Analiza stanu obecnego   Załącznik do odc. 9 - Plik z dokumentacją - wersja robocza
Odcinek 11 - Umowa powierzenia i upowaznienie   Załącznik do odc. 9-11 Plik z dokumentacją
Odcinek 12 - Rejestrowanie czynności przetwarzania   Załacznik do odc. 12 Plik z rejestrami
Odcinek 13 - Analiza ryzyka
Odcinek 14 - Środki organizacyjne i techniczne   Załacznik do odc. 9-14 Plik z dokumentacją