Nadchodzące wydarzenia:        11.05.2019 - WARSZTATY JĘZYKOWE. REDAKCJA TEKSTU NAUKOWEGO           18.05 i 15.06 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                   01.06.2019 - ZASADY SPORZĄDZANIA TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH                         15.06.2019 - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

29 września przedstawiciele LST uczestniczyli w Konferencji tłumaczy 2018. Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość udziału jako partner, prelegent i uczestnik. Z partnerami Programu Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient przekazaliśmy założenia i cele Programu. Wierzymy, że Program zainteresował tłumaczy i będziemy go razem realizować.

Podczas Konferencji ogłosiliśmy konkurs na logotyp Programu Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient. Zachęcamy do tworzenia projektów. Autor najlepszej pracy zostanie nagrodzony! LST zaprosi laureata do bezpłatnego udziału w dowolnie wybranym szkoleniu. Mamy nadzieję, że partnerzy programu również coś ciekawego zaproponują...

Więcej informacji o Programie można uzyskać m.in. na stronach internetowych LST http://www.lst-lublin.org.pl/dlaczego-warto/projekty oraz FreeLING http://freeling.pl/proftlumacz_swiadomyklient/