Nadchodzące wydarzenia:                26.01.2019 - Lublin - Konferencja: PRAWO I JĘZYK PRAWA - WSPÓŁCZESNE DYLEMATY          26.01.-25.05.2019 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - sekcja j. ukraińskiego oraz włoskiego                02.02.2019 - Kraków - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI – sekcja j. francuskiego                          od marca 2019 - II edycja studiów podyplomowych PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                              6-7 kwietnia 2019 - V Kongres tłumaczy   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

29 września przedstawiciele LST uczestniczyli w Konferencji tłumaczy 2018. Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość udziału jako partner, prelegent i uczestnik. Z partnerami Programu Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient przekazaliśmy założenia i cele Programu. Wierzymy, że Program zainteresował tłumaczy i będziemy go razem realizować.

Podczas Konferencji ogłosiliśmy konkurs na logotyp Programu Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient. Zachęcamy do tworzenia projektów. Autor najlepszej pracy zostanie nagrodzony! LST zaprosi laureata do bezpłatnego udziału w dowolnie wybranym szkoleniu. Mamy nadzieję, że partnerzy programu również coś ciekawego zaproponują...

Więcej informacji o Programie można uzyskać m.in. na stronach internetowych LST http://www.lst-lublin.org.pl/dlaczego-warto/projekty oraz FreeLING http://freeling.pl/proftlumacz_swiadomyklient/