Nadchodzące wydarzenia:    13-15.09.2019 - Kazimierz Dolny - INTENSYWNY KURS Z REDAKCJI TEKSTU I COPYWRITINGU - INTEGRACJA            05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO                  rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza na konferencję Prawo i język prawa - współczesne dylematy, która odbędzie się w Lublinie 26 stycznia 2019 roku. Celem konferencji jest przedstawienie nurtu "plain language" oraz jego pozytywnych skutków w sferze międzynarodowej komunikacji prawniczej i ochrony praw obywateli, jak również zasad prostej polszczyzny.

Adresatami konferencji są tłumacze, filolodzy oraz prawnicy.

OPIS WYDARZENIA

Język prawniczy niewątpliwie należy do grupy języków specjalistycznych. Ma swoją logikę, ściśle określoną strukturę, terminologię i standardy. Język ten, z powodu złożonej składni i bogactwa skomplikowanych terminów, często bywa nieprzystępny dla zwykłego użytkownika języka. Z problemem tym często mierzą się ludzie starannie wykształceni, do których należą tłumacze. Chociaż zrozumienie treści wypowiedzi nie sprawia im najmniejszego problemu, to przekład danego tekstu w sposób dokładnie odwzorowujący język oryginału wiąże się z nie lada wyzwaniem. Problem ten dostrzegają coraz częściej organizacje międzynarodowe stojące na pieczy swobód obywatelskich oraz naukowcy. Na tym gruncie w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego zrodził się pomysł opracowania zasad „prostej polszczyzny”, czyli polskiego odpowiednika standardu „plain language”.

Ponadto konferencja udzieli nam odpowiedzi na pytania:

  • Z czego wynika zawiła struktura tekstu prawniczego i w jakim stopniu można go uprościć nie naruszając kanonów sztuki redagowania pism przez prawników?
  • Na jakie trudności w przekładzie prawniczym narażony jest tłumacz i jak z nich wybrnąć?
  • Jak skutecznie, z wykorzystaniem argumentów prawnych uzasadnić, że tłumaczenie jest aktem twórczym?
  • Czy język prosty to język potoczny?

Nauczymy się w praktyce:

  • Jak wyrażać swoje myśli w sposób zrozumiały i pod każdym względem poprawny stylistycznie?
  • Jak formatować tekst, żeby nadać mu jeszcze bardziej profesjonalny charakter?      

PROGRAM KONFERENCJI

Część plenarna - mała aula

9:30–10:00      Rejestracja uczestników

10:00–10:15    Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie gości

10:15–11:00    Wymogi formalne tekstów prawniczych vs stosowanie zasad prostej polszczyzny - dr hab. Bartosz Liżewski

11:00–11:45    Podstawowe trudności w przekładzie tekstów prawniczych - prof. nadzw. dr hab. Artur Dariusz Kubacki

11:45–12:00    Tłumaczenie - akt twórczy czy odtwórczy – kwalifikacja prawna - dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

12:00–13:00    10 zasad prostej polszczyzny - dr Monika Pawelec-Skurzyńska

13:00–14:00    Przerwa na lunch

Warsztaty - sala 030

14:00–16:00    Warsztaty redakcyjne z prostej polszczyzny – czyli to samo tylko prościej - dr Monika Pawelec-Skurzyńska

16:00–18:00    Formatowanie tekstu bez tajemnic - Magdalena Kot

EKSPERCI

dr hab. Bartosz Liżewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), członek zarządu Sekcji polskiej IVR, członek redakcji „Studia Iuridica Lublinensia”, opiekun Koła Naukowego Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka UMCS, radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących teoretycznych aspektów problematyki prawa międzynarodowego i procesów decyzyjnych stosowania prawa międzynarodowego praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym monografii Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne) – Lublin 2015, Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej – Lublin 2005, oraz współautor monografii Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej – Lublin 2011.

prof. nadzw. dr hab. Artur Dariusz Kubacki

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego od 1998 r. Autor lub współautor 11 książek, a także ponad 100 artykułów i recenzji z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych.

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Radca prawny w Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy obsłudze projektów RPO Lubelskie (wzmocnienie kapitałowe funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) oraz POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Prowadzi szkolenia z zakresu: prawo spółek, prawo gospodarcze, umowy handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji, prawo konsumenckie, ochrona danych osobowych, swobody w Unii Europejskiej - na zlecenie m.in.: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Izby Notarialnej w Lublinie, Masters Centrum Szkolenia Biznesu w Lublinie, Ecorys Polska sp. z o.o. w Warszawie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie.

dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu   Warszawskiego) oraz magister filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) i filologii  bwłoskiej (Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego).

Specjalizuje się w zagadnieniach poprawności językowej w języku ogólnym, ale też w różnych typach tekstów specjalistycznych, np. prawnych i prawniczych, urzędowych, naukowych. Wykorzystuje swoją wiedzę, szkoląc, a także oceniając, korygując i redagując teksty. Za największy sukces poczytuje sobie skuteczne popularyzowanie idei poprawności językowej, posługiwania się starannym, prostym i zrozumiałym językiem.

Od ponad 9 lat uczy poprawności językowej. Prowadziła kursy i szkolenia poświęcone poprawności językowej i prostej komunikacji m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Współpracowała z Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, Fundacją FreeLing, Bankiem Zachodnim WBK, Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy.

Tematyka języka prawnego i prawniczego interesuje ją jako ciekawe zagadnienie badawcze. Aktywnie działała w kole naukowym Lingua Iuris, współorganizowała konferencje łączące środowisko lingwistyczne i prawnicze. Jest autorką artykułów naukowych i referatów dotyczących języka prawnego i prawniczego. Zajmowała się redakcją książek naukowych o tematyce juryslingwistycznej, pracowała też jako redaktor w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Magdalena Kot

W 2009 roku ukończyła studia na specjalizacji Zarządzanie w Informatyce na Politechnice Lubelskiej. Od 2012 roku zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń informatycznych. Ich zakres to między innymi praktyczne zastosowanie programów biurowych ze środowiska Microsoft Office, Adobe, czy tworzenie stron internetowych. Prowadzi szkolenia zarówno ze środków unijnych, jak i komercyjne.

PARTNER KONFERENCJI: Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

INFORMACJE OGÓLNE

Termin: 26 stycznia 2019, godz. 10:00-18:00

Miejsce: Lublin, UMCS

Cena:

Dla uczestników ze zniżką: członków LST, pracowników UMCS, KUL i studentów studiów podyplomowych „Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych”:

  • 180 zł - przy zapisie i wpłacie do 31 grudnia 2018
  • 220 zł - przy zapisie i wpłacie do 10 stycznia 2019

Dla pozostałych uczestników:

  • 220 zł - przy zapisie i wpłacie do 31 grudnia 2018
  • 280 zł - przy zapisie i wpłacie do 10 stycznia 2019

Zapisy:   REJESTRUJĘ SIĘ