Nadchodzące wydarzenia:        11.05.2019 - WARSZTATY JĘZYKOWE. REDAKCJA TEKSTU NAUKOWEGO           18.05 i 15.06 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                   01.06.2019 - ZASADY SPORZĄDZANIA TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH                         15.06.2019 - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

17 stycznia 2019 r. przedstawiciele organizacji zrzeszających tłumaczy, w tym Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy reprezentowanego przez Irminę Daniłowską i Stefanie Bogaerts, spotkali się w UODO z dyrektorem Radosławem Sienkiewiczem celem ustalenia możliwości opracowania przy współpracy z UODO Kodeksu z zakresu ochrony danych osobowych dla tłumaczy.

Spotkanie było bardzo merytoryczne. Pomogło nam w pełni zrozumieć zalety i wady tworzenia Kodeksu w rozumieniu RODO, ale co w naszym odczuciu jest szczególnie cenne, mogliśmy usłyszeć na jakie wsparcie we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem RODO możemy liczyć ze strony UODO, i są to między innymi możliwości szeroko pojętego poradnictwa w zakresie ochrony danych osobowych przez tłumaczy. Spotkanie przebiegało w atmosferze dużej otwartości i zrozumienia potrzeb naszego środowiska. Kolejnym zaplanowanym krokiem w podjętej współpracy jest organizacja spotkania roboczego z Biurem Analiz i Strategii UODO celem omówienia zasadniczych kwestii związanych ze stosowaniem RODO, które budzą najwięcej wątpliwości wśród tłumaczy.