Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Dane w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie.

Tłumacze przysięgli zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) mają prawo do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych w formie elektronicznej. W takim przypadku podpis i pieczęć tłumacza są zastępowane przez podpis elektroniczny. 

Tłumaczenia poświadczone wykonane w formie elektronicznej to szereg innowacyjnych udogodnień mających bezpośredni wpływ na optymalizację czasu i kosztów funkcjonowania kancelarii tłumacza przysięgłego oraz jego klientów. 

Do zalet tłumaczenia wykonanego w formie elektronicznej możemy zaliczyć między innymi:

 • równoważność pod względem skutków prawnych z tłumaczeniami wydawanymi w formie pisemnej;
 • możliwość natychmiastowej identyfikacji tłumacza przysięgłego;
 • podpis elektroniczny chroni całość dokumentu, nie ma potrzeby parafować każdej jego strony;
 • brak konieczności fizycznej obecności przy zamawianiu i odbiorze tłumaczeń poświadczonych;
 • możliwość składania tłumaczeń uwierzytelnionych w formie elektronicznej on-line do urzędów, instytucji państwowych, szkół i uczelni wyższych oraz przesyłania ich do klientów zagranicznych w czasie rzeczywistym;
 • brak konieczności przechowywania dokumentów papierowych;
 • większa wygoda i koordynacja działań w domu, w firmie – komfort pracy zdalnej z dowolnego miejsca na ziemi!

a ponadto:

 • możliwość zdalnego załatwiania spraw urzędowych;
 • udział w przetargach i aukcjach elektronicznych, itp.

Z myślą o tłumaczach przysięgłych zrzeszonych w LST we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w Lublinie oraz naszym kolegą - członkiem LST, który na co dzień wykorzystuje to rozwiązanie w swojej pracy, przygotowaliśmy praktyczne warsztaty z wykorzystania tego innowacyjnego narzędzia w pracy tłumaczy przysięgłych. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas tego szkolenia przełoży się na notowania członków LST na rynku tłumaczeniowym oraz przyczyni się do optymalizacji kosztów.

Szkolenie to będzie składało się z dwóch części:

1/ części praktycznej, którą przedstawi Marcin LIPNICKI, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego;

2/ części technicznej, którą przedstawi dyrektor Tomasz JURKIEWICZ z Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w Lublinie.

Ramowy plan części praktycznej:

 1. Podstawy prawne (dokument elektroniczny, podpis kwalifikowany, podpis kwalifikowany a tłumacz przysięgły).
 2. Wykorzystanie podpisu kwalifikowanego przez tłumacza przysięgłego
  1. ePUAP;
  2. współpraca z OWS;
  3. tłumaczenie poświadczone w wersji elektronicznej;
  4. tłumaczenie dokumentów elektronicznych opatrzonych podpisem kwalifikowanym.
 3. Tłumaczenie poświadczone w wersji elektronicznej – praktyka jak wykonać i podpisać swoje tłumaczenie (w oparciu o oprogramowanie Szafir) oraz sprawdzić poprawność złożenia podpisów.
 4. Potencjalne zagrożenia oraz nieścisłości prawne, problemy związane z obrotem dokumentami elektronicznymi w Polsce.

Planowany czas: 1,5-2h

Ramowy plan części technicznej:

 1. Instalacja podpisu kwalifikowanego, obsługa aplikacji, integracja z płatnikiem

Planowany czas: 1h

OFERTA SPECJALNA: Krajowa Izba Rozliczeniowa przygotowała dla członków LST specjalną ofertę rabatową na zestawy do podpisu kwalifikowanego. POBIERZ OFERTĘ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie kierujemy do tłumaczy przysięgłych i innych tłumaczy zainteresowanych wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego w swoje pracy.

Termin szkolenia: 23 listopada 2019 r., godz. 11:00-14:00

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, sala S8

Cena:

 • 45 zł – dla członków LST
 • 60 zł – dla osób niezrzeszonych

Zapisy: do 11 listopada 2019 przez stronę rejestracyjną REJESTRUJĘ SIĘ  

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.