Nadchodzące szkolenia:                         25.11.2017 - Prawo ubezpieczeń - sekcja j. francuskiego               2.12.2017 - Techniki tłumaczenia tekstów naukowych i medycznych                    9.12.2017 - Umowy z zakresu prawa bankowego w sprawach gospodarczych - sekcja j. francuskiego                         9.12.2017 - Prawo ubezpieczeń - sekcja j. włoskiego                                                           

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

PROGRAM "PROFESJONALNY TŁUMACZ - ŚWIADOMY KLIENT"

„Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” to kampania informacyjna skierowana zarówno do tłumaczy i biur tłumaczeń, jak i do odbiorców usług tłumaczeniowych. Jest wspólną inicjatywą organizacji branżowych zrzeszających i wspierających tłumaczy.

DWA FILARY PROGRAMU

dla tłumaczy i biur tłumaczeń: 

 • promowanie profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług tłumaczeniowych wśród tłumaczy i biur tłumaczeń; program ma m.in. dostarczać informacji o dobrych praktykach, zasadach wykonywania tłumaczeń oraz narzędziach wspomagających tłumacza i biura tłumaczeń w pracy oraz w kontaktach z klientami;

dla odbiorców usług tłumaczeniowych:

 • przekazanie zleceniodawcy odpowiednich narzędzi do podjęcia decyzji, jakiego rodzaju tłumaczenia potrzebuje, i do świadomego zlecenia i rozliczenia usług tłumaczeniowych; program uświadamia odbiorcę usług tłumaczeniowych, jakie znaczenie ma jakość tłumaczenia i czego w tym zakresie może on oczekiwać od tłumacza; program zawiera także zalecenia, w jaki sposób zleceniodawca może i powinien zapewniać tłumaczowi odpowiednie warunki do wykonania profesjonalnego tłumaczenia.

Dwie ścieżki programu w wielu miejscach zbiegają się i przecinają, a tym samym z pewnością przyczynią się do poprawy jakości współpracy między tłumaczem a zleceniodawcą, z korzyścią dla obu stron.

Program „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” jest programem otwartym. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy, do przyłączenia się do tej inicjatywy.

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU "PROFESJONALNY TŁUMACZ - ŚWIADOMY KLIENT”?

Dla organizacji zrzeszających i wspierających tłumaczy

Pomysłodawcy programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” zapraszają wszystkie organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy do współpracy przy budowie internetowej platformy poświęconej programowi i redagowaniu treści bazy wiedzy i poradników. Organizacja dołączająca do programu i podpisująca list intencyjny zostanie wymieniona wśród partnerów programu.

Program przewiduje opcję podpisywania artykułów i materiałów umieszczanych na platformie nazwą organizacji, która redagowała tekst. Daje to możliwość promowania działalności danej organizacji i kreowania jej dobrego wizerunku wśród tłumaczy i odbiorców usług tłumaczeniowych. Pokazuje to, że organizacje i specjaliści aktywnie wspierają działania na rzecz zwiększania jakości tłumaczeń i świadomości odbiorców usług tłumaczeniowych. 

Dla tłumaczy

Można dołączyć do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” w różny sposób:

- pobierając znak graficzny programu i umieszczając go na swojej stronie internetowej wraz z odnośnikiem do portalu programu, aby dzięki temu pokazać, że stawia się na jakość i dobrą współpracę z klientem;

- informując klientów o programie i odsyłając ich do portalu programu, a tym samym zwiększając świadomość klienta w kwestii profesjonalnie wykonanych tłumaczeń i budując dobry wizerunek tłumaczy jako specjalistów w swojej dziedzinie;

- zgłaszając ciekawy temat opisany w formie artykułu i dzieląc się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami po fachu; program przewiduje opcję podpisywania artykułów imieniem i nazwiskiem autora tekstu oraz nazwą jego firmy; w ten sposób można promować swoją działalność tłumaczeniową i budować wizerunek specjalisty wśród tłumaczy i odbiorców usług tłumaczeniowych. 

Dla biur tłumaczeń

Biura tłumaczeń pełnią istotną rolę łącznika między tłumaczem a klientem końcowym i uzupełniają tłumaczenia m.in. usługami zarządzania projektem i kontrolą jakości. Dołączając do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” biuro tłumaczeń pokazuje, jak ważna jest jego rola, która nie ogranicza się tylko do przesyłania tekstów od klienta do tłumacza i z powrotem. Biuro tłumaczeń jest ambasadorem tłumaczy, a jednocześnie gwarantuje klientom, że tłumaczenie, które otrzymają będzie odpowiedniej jakości i w uczciwej cenie.

Po przystąpieniu do programu biuro tłumaczeń może umieszczać znak programu w swoich materiałach informacyjnych i na stronie internetowej. Zapraszamy także do aktywnego tworzenia bazy wiedzy i dobrych praktyk. Program przewiduje opcję podpisywania artykułów i materiałów umieszczanych na platformie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą biura tłumaczeń.

PLAN DZIAŁANIA

Budowa platformy i zarządzanie treścią

 1. utworzenie Zespołu Redakcyjnego, składającego się z ekspertów oddelegowanych przez partnerów programu i zaproszonych specjalistów;
 2. opracowanie zasad zarządzania treścią (zgłaszanie, redagowanie, weryfikacja i zatwierdzenie treści);
 3. sporządzanie i zatwierdzenie spisu tematów do omówienia z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia spisu na dalszym etapie;
 4. podział tematów oraz wyznaczenie redaktorów i weryfikatorów wg kompetencji;
 5. przygotowanie treści do poszczególnych rozdziałów i poradników;
 6. weryfikacja i umieszczanie tekstów na platformie internetowej.

Kampania informacyjna

 1. przedstawienie projektu programu na Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny;
 2. opublikowanie informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów;
 3. uruchomienie platformy informacyjnej, początkowo z podstawowym zakresem informacji, a na dalszych etapach z rozwiniętą tematyką;
 4. kampania informacyjna skierowana do poszczególnych grup docelowych – kanały komunikacyjne: platforma informacyjna, strony internetowe i Facebook partnerów, strony internetowe tłumaczy i biur tłumaczeń, informacje w prasie i na konferencjach, prezentacje programu w różnych środowiskach, np. na spotkaniach klubów biznesowych.

Program do pobrania

NOWOROCZNE SPOTKANIE TŁUMACZY

Noworoczne spotkanie tłumaczy to impreza cykliczna mająca na celu integrację lokalnego środowiska tłumaczy, która odbywa się w różnych miastach z regionu Lubelszczyzny, tworząca nieformalne forum wymiany doświadczeń oraz dogodną sposobność do nakreślenia planu działania Stowarzyszenia na kolejny rok.  

LANGUAGE MIXER

Language Mixer to lokalne, odbywające się raz na kwartał, spotkania tłumaczy i osobistości lokalnego świata kultury i biznesu, z jednym tematem przewodnim, mające na celu integrację lokalnego środowiska tłumaczy, wymianę doświadczeń, badanie potrzeb tłumaczeniowych na lokalnym rynku.  

LUBELSKIE SPOTKANIA TŁUMACZY

Lubelskie Spotkania Tłumaczy to największa doroczna impreza cykliczna, organizowana w dniu walnego zgromadzenia z bogatym programem szkoleniowym ogólnie przydatnym w pracy tłumacza oraz w podziale na sekcje językowe.

TRENINGI SZKOLENIOWE PRZED EGZAMINAMI DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Treningi szkoleniowe przed egzaminami dla tłumaczy przysięgłych to miesięczne sesje szkoleniowe skierowane do osób przygotowujących się do  egzaminu na tłumacza przysięgłego, organizowane dwa razy w roku.

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA TŁUMACZY

Kursy doskonalące warsztat i kompetencje tłumacza w takich dziedzinach jak:

 • prawo (cywilne, spółek, karne) i ubezpieczenia
 • księgowość i finanse (terminologia bilansów, raportów rocznych, audytów)
 • reklama i marketing
KURSY SPECJALISTYCZNE DLA TŁUMACZY Z WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Kursy specjalistyczne dla tłumaczy z wykorzystywania nowych technologii to kursy mające na celu zapoznanie z nowymi technologiami, które podnoszą efektywność pracy tłumacza, organizowane wg potrzeb.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TŁUMACZA - HIERONIMKI

Międzynarodowy Dzień Tłumacza zwany potocznie Hieronimkami to  impreza lokalna odbywająca się rokrocznie w okolicach 30 września, mająca na celu zapoznanie środowiska lokalnego ze specyfiką i powagą pracy tłumacza.

WEEKEND KULTURY EUROPEJSKIEJ Z LST W KINIE

Weekend kultury europejskiej z LST w kinie to forma promocji kultury różnych krajów w formie seansów filmowych bez dubbingu.  

SZKOLENIA DLA FIRM

Szkolenia dla firm w formie kursów z języka specjalistycznego skierowane do firm międzynarodowych, biur rachunkowych oraz działów promocji i współpracy z zagranicą prowadzone wg indywidualnych potrzeb instytucji zamawiającej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka prywatności