Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ NA RODO

Bardzo szybkimi krokami zbliża się dzień 25 maja 2018, w którym to zacznie być bezpośrednio stosowane rozporządzenie ogólne o ochronie danych UE 2016/769 (RODO), które zaczęło obowiązywać ponad rok temu. Po tym dniu na administratorów danych (np. tłumaczy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, właścicieli mikro i dużych biur tłumaczeń, itp.), którzy nie zastosują się do zasad określonych w RODO, mogą zostać nałożone kary pieniężne oraz sankcje, które charakteryzować się mają skutecznością, proporcjonalnością i mają być odstraszające. Kwoty mogą sięgać do 20 mln Euro lub 4% światowego rocznego obrotu za rok ubiegły (co większe).

W ramach LST został powołany zespół roboczy ds. ochrony danych osobowych, który we współpracy z prawnikami i ekspertami z branży IT postara się przeprowadzić Was przez proces dostosowywania się do RODO. Prowadzona przez nas akcja będzie prowadzona w ramach Programu Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient pod nazwą „Przygotowujemy się na RODO”. Jej finałem będzie opracowanie zbioru praktycznych wytycznych dla tłumaczy w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.

Rozpocznijmy wspólnie proces przygotowywania na RODO.

KROK 1

Na bazie pierwszego spotkania zespołu roboczego przygotowaliśmy KROK 1, który służy zwróceniu uwagi na specyfikę RODO oraz przeanalizowaniu gromadzonych przez Was danych pod kątem celów, dla jakich je zbieracie i ich wpływu na podstawowe wolności człowieka, których one dotyczą. Zalecamy rzetelne podejście do analizy własnych zbiorów, gdyż jej wyniki posłużą na dalszym etapie prac nad dostosowywaniem się do RODO.

Do pobrania:

Tekst rozporządzenia RODO

KROK 1 - wnioski

KROK 1 - kwestionariusz – analiza zbiorów

KROK 2

Drugim krokiem jest praktyczne przygotowanie Waszych komputerów pod wymagania RODO. Podczas szkolenia, które zaplanowaliśmy na 27 stycznia 2018 r., wskazane zostaną skuteczne metody zabezpieczania danych znajdujących się w Waszych zasobach.

Wszystkich gorąco zapraszamy do zarejestrowania się na to szkolenie.  INFORMACJE O SZKOLENIU i ZAPISACH

Kolejnymi krokami będą między innymi stworzenie logicznej i uzasadnionej prawnie systematyki posiadanych przez Was zbiorów oraz wskazówki pod kątem wywiązywania się z obowiązków informacyjnych.   

O kolejnych krokach będziemy Was informować.


PROGRAM "PROFESJONALNY TŁUMACZ - ŚWIADOMY KLIENT"

„Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” to kampania informacyjna skierowana zarówno do tłumaczy i biur tłumaczeń, jak i do odbiorców usług tłumaczeniowych. Jest wspólną inicjatywą organizacji branżowych zrzeszających i wspierających tłumaczy.

DWA FILARY PROGRAMU

dla tłumaczy i biur tłumaczeń: 

  • promowanie profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług tłumaczeniowych wśród tłumaczy i biur tłumaczeń; program ma m.in. dostarczać informacji o dobrych praktykach, zasadach wykonywania tłumaczeń oraz narzędziach wspomagających tłumacza i biura tłumaczeń w pracy oraz w kontaktach z klientami;

dla odbiorców usług tłumaczeniowych:

  • przekazanie zleceniodawcy odpowiednich narzędzi do podjęcia decyzji, jakiego rodzaju tłumaczenia potrzebuje, i do świadomego zlecenia i rozliczenia usług tłumaczeniowych; program uświadamia odbiorcę usług tłumaczeniowych, jakie znaczenie ma jakość tłumaczenia i czego w tym zakresie może on oczekiwać od tłumacza; program zawiera także zalecenia, w jaki sposób zleceniodawca może i powinien zapewniać tłumaczowi odpowiednie warunki do wykonania profesjonalnego tłumaczenia.

Dwie ścieżki programu w wielu miejscach zbiegają się i przecinają, a tym samym z pewnością przyczynią się do poprawy jakości współpracy między tłumaczem a zleceniodawcą, z korzyścią dla obu stron.

Program „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” jest programem otwartym. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy, do przyłączenia się do tej inicjatywy.

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU "PROFESJONALNY TŁUMACZ - ŚWIADOMY KLIENT"? Czytaj więcej...

PLAN DZIAŁANIA Czytaj więcej...

O programie - do pobrania

 

Z DZIENNIKA TŁUMACZKI. ROZWAŻANIA O RODO

Seria artykułów zawiera przemyślenia i wnioski z prac zespołu ds. RODO powołanego w ramach Programu „Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient” z punktu widzenia osoby uczestniczącej w pracach ww. zespołu i jednocześnie tłumaczki wdrażającej RODO do swojej działalności. Treść artykułów nie stanowi porady specjalistycznej i eksperckiej, nie zawiera też obowiązujących wytycznych.
Dziękujemy autorce za podjęcie się redagowania artykułów w ramach tego cyklu, a wszystkim partnerom Programu „Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient” za zaangażowaną pracę w zespole RODO, dzięki której wdrażanie przez tłumaczy odpowiednich procedur w ich działalności staje się łatwiejsze.
 
Zapraszamy do lektury. 
 
Odcinek 1 - Świadomość
Odcinek 2 - Główne założenia RODO    Załącznik do odc. 2 - Główne założenia RODO
Odcinek 3 - Dane osobowe
Odcienk 4 - Przetwarzanie
Odcinek 6 - Podstawy prawne   Załącznik do odc. 6 - Tabelka z podstawami prawnymi
Odcinek 8 - Pseudonimizacja
Odcinek 9 - Analiza stanu obecnego   Załącznik do odc. 9 - Plik z dokumentacją - wersja robocza
Odcinek 11 - Umowa powierzenia i upowaznienie   Załącznik do odc. 9-11 Plik z dokumentacją
Odcinek 12 - Rejestrowanie czynności przetwarzania   Załącznik do odc. 12 Plik z rejestrami
Odcinek 13 - Analiza ryzyka
Odcinek 14 - Środki organizacyjne i techniczne   Załącznik do odc. 9-14 Plik z dokumentacją
 

INNE PROJEKTY

NOWOROCZNE SPOTKANIE TŁUMACZY

Noworoczne spotkanie tłumaczy to impreza cykliczna mająca na celu integrację lokalnego środowiska tłumaczy, która odbywa się w różnych miastach z regionu Lubelszczyzny, tworząca nieformalne forum wymiany doświadczeń oraz dogodną sposobność do nakreślenia planu działania Stowarzyszenia na kolejny rok.  

LANGUAGE MIXER

Language Mixer to lokalne, odbywające się raz na kwartał, spotkania tłumaczy i osobistości lokalnego świata kultury i biznesu, z jednym tematem przewodnim, mające na celu integrację lokalnego środowiska tłumaczy, wymianę doświadczeń, badanie potrzeb tłumaczeniowych na lokalnym rynku.  

LUBELSKIE SPOTKANIA TŁUMACZY

Lubelskie Spotkania Tłumaczy to największa doroczna impreza cykliczna, organizowana w dniu walnego zgromadzenia z bogatym programem szkoleniowym ogólnie przydatnym w pracy tłumacza oraz w podziale na sekcje językowe.

TRENINGI SZKOLENIOWE PRZED EGZAMINAMI DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Treningi szkoleniowe przed egzaminami dla tłumaczy przysięgłych to miesięczne sesje szkoleniowe skierowane do osób przygotowujących się do  egzaminu na tłumacza przysięgłego, organizowane dwa razy w roku.

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA TŁUMACZY

Kursy doskonalące warsztat i kompetencje tłumacza w takich dziedzinach jak:

  • prawo (cywilne, spółek, karne) i ubezpieczenia
  • księgowość i finanse (terminologia bilansów, raportów rocznych, audytów)
  • reklama i marketing
KURSY SPECJALISTYCZNE DLA TŁUMACZY Z WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Kursy specjalistyczne dla tłumaczy z wykorzystywania nowych technologii to kursy mające na celu zapoznanie z nowymi technologiami, które podnoszą efektywność pracy tłumacza, organizowane wg potrzeb.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TŁUMACZA - HIERONIMKI

Międzynarodowy Dzień Tłumacza zwany potocznie Hieronimkami to  impreza lokalna odbywająca się rokrocznie w okolicach 30 września, mająca na celu zapoznanie środowiska lokalnego ze specyfiką i powagą pracy tłumacza.

WEEKEND KULTURY EUROPEJSKIEJ Z LST W KINIE

Weekend kultury europejskiej z LST w kinie to forma promocji kultury różnych krajów w formie seansów filmowych bez dubbingu.  

SZKOLENIA DLA FIRM

Szkolenia dla firm w formie kursów z języka specjalistycznego skierowane do firm międzynarodowych, biur rachunkowych oraz działów promocji i współpracy z zagranicą prowadzone wg indywidualnych potrzeb instytucji zamawiającej.