Moduł I

 1. Istota tłumaczeń konsekutywnych i a vista
  1.1.Specyfika tłumaczeń konsekutywnych
  1.2.Specyfika tłumaczeń a vista
 2. Sporządzanie notatek w tłumaczeniu konsekutywnym
  2.1 Zasady transpozycji
  2.2. Zasady skracania
 1. Tłumaczenia ustne w postępowaniu przygotowawczym
  3.1. Śledztwo
  3.2.Dochodzenie
 2. Tłumaczenia ustne w postępowaniu sądowym
  4.1 Postępowanie karne
  4.2. Postępowanie cywilne

Moduł II

 1. Wizyta zagraniczna w stosunkach międzynarodowych
  1. 1.1. Typy wizyt 
  2. 1.2.Przebieg wizyty
 2. Przyjęcia dyplomatyczne
  1. 2.1.Rodzaje przyjęć
  2. 2.2.Zasady obowiązujące przy stole
 3. Tłumaczenie oficjalnych wystąpień dyplomatycznych
 4. Tłumaczenie przyjęć dyplomatycznych

 

GRUPA DOCELOWA: Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka ukraińskiego, którzy pragną rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie tłumaczeń konsekutywnych i a vista oraz zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym, ale również do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

OPŁATY:

 •  900 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 • 1200 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje uczestnictwo w 2 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

ZAPISY przez stronę rejestracyjną: https://tlumaczenia-konsekutywne-i-a-vista-sekcja-ukrainska.konfeo.com do 23 kwietnia 2020 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA:
12 osób 

Prowadząca: dr Olga Krokowska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2012 r.), magister stosunków międzynarodowych (2008 r.), obecnie adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Instytutu Neofilologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu tłumaczeń: konsekutywnych, a vista, symultanicznych, specjalistycznych, ogólnych i użytkowych. Jako tłumacz przysięgły języka ukraińskiego realizuje szereg tłumaczeń dla organów wymiaru sprawiedliwości. Będąc pracownikiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie wykonywała wiele tłumaczeń ustnych na szczeblu dyplomatycznym. Od 2005 roku jest praktykującym tłumaczem ustnym, realizującym tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne m. in. dla Sejmu RP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Komisji Nadzoru Finansowego, Instytut Badań Kryminalistycznych, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Akademii Nauk oraz dla różnych urzędów i organizacji biznesowych.