Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy poza swoją działalnością statutową podejmuje także działania wspierające edukację językową młodzieży. Już od kilku lat LST patronuje Konkursowi Gramatycznemu Języka Rosyjskiego “Sprawdź siebie”, organizowanemu przez Katedrę Slawistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie. Także w tym roku nasze stowarzyszenie poproszone zostało o objęcie patronatem honorowym tego wydarzenia.
W zmaganiach konkursowych, które przeprowadzono 8 kwietnia 2021 roku w formie on-line, wzięło udział 52 uczestników z 16 szkół średnich województwa lubelskiego. Wraz z LST kuratelę nad wydarzeniem sprawował Rektor PWSZ oraz Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie.
Organizatorzy podkreślają, że bardzo cenią sobie patronat naszego stowarzyszenia i traktują go jak wyróżnienie.

PODZIĘKOWANIA [PDF] 🙂