WYDARZENIA

Kongres 2021

W dniach 14-20 marca 2021 roku odbył się VI Kongres LST – Tłumacz w zmieniającym się świecie. 

Wydarzenie online zorganizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy pozostawiło wyrazisty ślad w środowisku tłumaczy pisemnych i ustnych. 

Zapowiedź wyjątkowości tej inicjatywy nie zawiodła najśmielszych oczekiwań uczestników [przeczytaj tutaj].

Dlaczego? 

Przede wszystkim dlatego, że Kongres perfekcyjnie wyszedł naprzeciw merytorycznym oczekiwaniom środowisk tłumaczeniowych.  

Starannie dobrani Prelegenci podzielili się olbrzymią dawką wiedzy, przemyśleń oraz  inspiracji z zakresu tłumaczeń, komunikacji, przedsiębiorczości, wskazując również na  nowe perspektywy samego zawodu. 

Panowała atmosfera wzajemnego szacunku, wsparcia, motywacji oraz radości (ta  ostatnia nie jest oczywistością w zmieniającym się świecie). 

Podczas Kongresu można było poczuć silnego ducha inwencji, który z każdą prelekcją upewniał nas o wyjątkowości zawodu tłumacza. Zaskakiwał, wzmacniał, otwierał oczy, kreował nowe ścieżki, dostarczał odkrywczych wniosków. 

Nawet sam Hieronim ukazał się w dość osobliwej ludzkiej odsłonie – z kawą w ręku 😉 

Powodów świadczących o wyjątkowości wydarzenia było znacznie więcej, nie sposób ich wszystkich wymienić. Pewne jest to, że będą dojrzewać w nas puenty oraz wiedza, którą każdy otrzymał na osobisty użytek. Dojrzewanie zaś to proces długoterminowy. 

Świat tłumaczy ewoluuje, a do głosu dochodzi coraz to nowsza i bardziej inteligentna  technologia. Zmiany dotyczą nas wszystkich. 

Jednak, nie mamy się czego obawiać. Czynnik ludzki jest niezastąpiony i zawsze będzie  unikatowy. To z kolei przekłada się na spokojną przyszłość zawodu. Kongres LST jest diamentem w koronie Stowarzyszenia i w środowisku zawodowym.  Jednoczy tłumaczy i rzemieślników słowa już od sześciu lat. Tak też pozostanie i tego życzymy sobie wszyscy jednogłośnie. 

Już planujemy kolejne wydarzenia, które jak to ostatnie, będą mieć skalę międzynarodową. 

Będziecie z nami? Do zobaczenia ! 🙂

Kongres 2019

W dniach 6-7 kwietnia 2019 odbył się w Lublinie w Wydziale Humanistycznym UMCS nasz V Kongres tłumaczy. Hasło tegorocznej edycji to Stawiamy na profesjonalizm! Celem wydarzenia było przedstawienie kluczowych aspektów profesjonalizmu w zawodzie tłumacza pod kątem wykonywania tłumaczeń technicznych, medycznych i naukowych. Zwróciliśmy uwagę na wyzwania i główne trudności w wykonywaniu tłumaczeń. Przeanalizowaliśmy sytuację na rynku tłumaczeń technicznych, medycznych i naukowych pod względem wymaganych kompetencji.

Jak zwykle postawiliśmy na praktyczne aspekty wykonywania zawodu tłumacza. Część praktyczną konferencji stanowiły liczne szkolenia doskonalące warsztat pracy tłumacza.

Kongresowi towarzyszyła sesja plakatowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tłumaczom za przybycie i aktywny udział w V Kongresie Tłumaczy. Znakomita frekwencja, przebieg konferencji oraz nawiązane rozmowy świadczą o tym, że zakres tematyczny był ciekawy, a zdobyta wiedza i doświadczenie cenne i pożyteczne.

Dziękujemy partnerom i ekspertom za merytoryczne wsparcie i profesjonalizm. Współpraca ze specjalistami o bogatym doświadczeniu i dużej znajomości tematyki to sama przyjemność. 

Kongres miał również wymiar integracyjny. Był czas na wymianę myśli, dyskusje, odświeżenie znajomości i nawiązanie nowych kontaktów. Dziękujemy za wszystkie inspirujące spotkania i wspaniałą atmosferę. 

Już teraz zapraszamy na VI Kongres Tłumaczy.

Kongres 2018

W dniach 14-15 kwietnia 2018 r. odbył się w Lublinie IV Kongres Tłumaczy. Tematem przewodnim była rola informacji i informatyzacji w zawodzie tłumacza. Celem Kongresu było przekazanie najważniejszych informacji na temat rzetelnych źródeł informacji współczesnego tłumacza, nowych technologii i kierunków ich rozwoju, zasad mądrego prowadzenia biznesu oraz usystematyzowanie informacji o ochronie danych osobowych w kontekście unijnego rozporządzenia RODO, a także zwrócenie uwagi na jakość kształcenia tłumaczy w obliczu wyzwań rynkowych.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało łącznie 90 osób – tłumaczy przysięgłych, specjalistycznych, adeptów sztuki tłumaczenia, przedstawicieli uczelni kształcących tłumaczy, przedstawicieli firm, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz środowiska tłumaczy.

Wszystkich łączył ten sam cel – zgłębić tematykę spotkania, wymienić wiedzę i doświadczenia, spotkać profesjonalistów z branży.

W sobotę odbyła się część plenarna. Po inauguracyjnym wystąpieniu Prezes LST i władz UMCS, dr Katarzyna Liber-Kwiecińska i Jan A. Bukowski ze Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce podzielili się swoimi doświadczeniami jako tłumaczy małych języków.

Następnie dr inż. Agenor Hofmann-Delbor z Localize.pl nakreślił przyszłość branży tłumaczeniowej pod względem nowych technologii.

Prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, członek komisji ekspertów GIODO do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, w jasny i przejrzysty sposób przestawił obowiązki zabezpieczania danych i odpowiedzialność tłumaczy w związku z RODO. 

Nowe kompetencje i wyzwania a programy kształcenia tłumaczy to temat sympozjum, w którym udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich i przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy: dr Ewa Kościałkowska-Okońska – UMK w Toruniu, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst – KUL, prof. UP dr hab. Artur Kubacki, Bartłomiej Dymek – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, dr Agata Kozielska – UMCS, dr Katarzyna Liber-Kwiecińska – ZZTPwP, Aleksander Szojda-Pallado – PSTK, Monika Ordon-Krzak – STP, Paweł Gugała – PT Tepis.

Każdy głos w dyskusji oceniamy jako niezwykle wartościowy i wzbogacający poziom merytoryczny konferencji.

W niedzielę odbyły się dwa równoległe bloki warsztatowe o tematyce niezwykle ważnej dla pracy tłumacza. Pierwszy dotyczył szeroko pojętego otoczenia biznesowego działalności tłumacza. Drugi blok pod nazwą Informatyka na usługach tłumacza nauczył efektywnego wykorzystywania dostępnych narzędzi informatycznych. Łącznie odbyło się 8 praktycznych szkoleń, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Znakomita frekwencja potwierdza, iż tłumacze są świadomi potrzeby doskonalenia zawodowego i umieją wspólnie rozmawiać o swoich sprawach, a Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy dokłada starań, by skutecznie odpowiadać na potrzeby środowiska tłumaczy.  

Kongres odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Wsparcia udzielił Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym uczestnikom i gościom, i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Kongres 2017

1 i 2 kwietnia 2017 r. w gościnnych progach UMCS w Lublinie odbył się po raz trzeci Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny. Tegoroczna edycja to dwa intensywne dni merytorycznych spotkań w formule konferencyjno-warsztatowej, poświęcone tematowi jakości w tłumaczeniach. 

Poruszyliśmy zagadnienia jakości pod kątem tłumaczeń pisemnych, ustnych, zwykłych i przysięgłych oraz konferencyjnych. Do współpracy zaprosiliśmy znakomite grono branżowych ekspertów, którzy wystąpili w roli prelegentów. Prelekcje, dyskusje i specjalistyczne warsztaty dostarczyły najważniejszych informacji na temat międzynarodowych standardów jakości tłumaczenia, odpowiedzialności zawodowej tłumaczy, praktycznych wskazówek dotyczących metod, narzędzi i technik kontroli jakości.

Partnerami Kongresu byli: Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundacja FreeLING, Centrum Lokalizacji CM, LOCALIZE.PL, ERGO HESTIA Oddział Lublin, MIKROBIT.

Eksperci: Prokurator Jacek Zieliński, prof. nadzw. dr hab. Artur D. Kubacki, Monika Popiołek, dr Ewa Kościałkowska – Okońska, Marek Albin, Bartłomiej Dymek, Marcin Marciniszyn, Jacek Mikrut, Artur Kalicki.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie wątpliwości, a postawione pytania nie pozostały bez odpowiedzi. Cieszymy się, że udało nam się odpowiedzieć na potrzeby środowiska tłumaczy i wydarzenie okazało się tak intersujące, że przyciągnęło tłumaczy daleko spoza Lubelszczyzny.

Kongres sprzyjał budowaniu przyjaznego klimatu do współpracy w naszym regionie, integracji środowiska, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.

Zapraszamy na IV Kongres, już za rok!

Kongres 2016

9 kwietnia 2016 r. odbył się II Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny – największe i najbogatsze merytorycznie wydarzenie branżowe dla wszystkich tłumaczy z województwa lubelskiego. Pomysłodawcą i organizatorem tego wyjątkowego w skali regionu przedsięwzięcia jest Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, którego misją jest integracja, doskonalenie zawodowe lokalnego środowiska tłumaczy oraz propagowanie najlepszych praktyk i najwyższych standardów pracy tłumacza. 

Hasło II edycji kongresu brzmiało: Kompetentny tłumacz – ważne ogniwo w komunikacji biznesowej. Program Kongresu dostarczył argumentów na zburzenie mitu, co do wyłącznie służebnej roli tłumacza w komunikacji biznesowej. Celem było wykazanie, iż kompetentny tłumacz to ważny partner w kontaktach handlowych, którego umiejętności mogą zadecydować o powodzeniu przedsięwzięcia.

Do współpracy przy tegorocznej edycji kongresu zaprosiliśmy Lubelski Klub Biznesu, międzynarodowe izby gospodarcze, międzynarodowe kancelarie audytorskie, uznanych tłumaczy oraz aktywnych na arenie międzynarodowej przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Tłumacze to ważna grupa zawodowa, a Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny to ważna platforma spotkań dla osób, które identyfikują się z tym zawodem, dlatego cieszymy się, że Was nie zabrakło. 

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu oraz Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Udzielone patronaty Stowarzyszenie traktuje jako ogromne wyróżnienie, ale również jako dowód uznania dla podejmowanych przez Stowarzyszenie działań zmierzających do podniesienia dynamiki rozwoju regionu przy udziale kompetentnych kadr. 

W części plenarnej usłyszeliśmy wystąpienia na temat roli tłumacza w komunikacji biznesowej. aktualnych trendów w kształceniu tłumaczy w Polsce i na świecie, statusu tłumacza w świetle aktualnych prac związanych z nowelizacją ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

W części warsztatowej eksperci z dziedziny prawa gospodarczego oraz finansów i rachunkowości, a wśród nich Prezes Lubelskiego Oddziału Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i ekspert z tej samej organizacji przybliżyli nam kluczowe informacje dotyczące sprawozdawczości i rachunkowości spółek.  

W dalszej części sesji warsztatowej tłumacze języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego zapoznali się pokrótce z zagadnieniami związanymi ze spółkami i trudnościami translatorycznymi dotyczącymi finansów.         

Dziękujemy za udział w II Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny i zapraszamy na kolejny już za rok. 

Kongres 2015

18 kwietnia 2015 r. odbyła się pierwsza edycja Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny. Podsumować go można jednym słowem sukces, ale rozpatrywać go należy na wielu płaszczyznach. Kluczowy wkład w ten wspaniały rezultat mieli znakomici prelegenci, którzy z cudowną ekspresją, 100% zaangażowaniem dzielili się swoją fachową wiedzą z zakresu prawa w praktyce zawodowej tłumacza i terminologii specjalistycznej, ale również na temat roli i statusu tłumacza przysięgłego i konferencyjnego oraz nowości w oprogramowaniach wykorzystywanych w pracy tłumacza. Wśród nich byli prawnicy z Belgijskiej Izby Gospodarczej, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej i Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej czy też ze Stowarzyszenia Adwokatów “Pavlenko i Partnerzy” z Lwowa, Międzynarodowej Kancelarii COTTYN z Belgii, SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA SP. J. z Warszawy i Kancelarii Smaga Jaroszyński z Lublina oraz Wicekonsul z Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, Prokurator z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie i przedstawiciele ogólnopolskich stowarzyszeń tłumaczy. Drugim niemniej ważnym aspektem sukcesu wydarzenia była frekwencja. Kongres zgromadził ponad 100 tłumaczy różnych języków w tym: angielskiego, francuskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, włoskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Wynik ten wymownie potwierdza, iż lokalni tłumacze są świadomi potrzeby doskonalenia zawodowego i umieją wspólnie rozmawiać o swoich sprawach. Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy dołoży starań, żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby lokalnego środowiska tłumaczy.  

Swój niewątpliwy udział w promocji Kongresu i nadaniu mu właściwej rangi miał honorowy patronat udzielony przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Aktywny udział i merytoryczne wsparcie udzielił Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej i Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.        

 Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym prelegentom oraz przybyłym gościom.