Zarząd i organy

ZARZĄD
Prezes: Irmina Daniłowska

I Wiceprezes:  Agnieszka Flor-Górecka
II Wiceprezes: Mirosława Kawecka
Członkowie Zarządu: Sylwia Świerżewska, Aneta Strzelecka-Dydycz, Beata Kamińska, Tomasz Olszowy, Krzysztof Lepionka.

KOMISJA REWIZYJNA
Agnieszka Szarzyńska

Maciej Jęczmiński
Ewa Zielińska

KOMISJA ETYKI
Monika Stasiak-Głowala

Karolina Adamczyk
Katarzyna Karska