Z uwagi na sukcesywnie zwiększane obostrzenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i bezpośrednich kontaktów międzyludzkich ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie stowarzyszenia tłumaczy zwróciły się do Ministerstwa Sprawiedliwości z postulatem o umożliwienie tłumaczom dostępu do Portalu Informacyjnego Sądów, włączenie tłumaczy do Elektronicznego Systemu Doręczania Korespondencji oraz upowszechnienie korzystania z podpisu kwalifikowanego do poświadczania tłumaczeń w myśl art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Treść pisma TUTAJ