Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie LST!

Przesyłamy Wam do wglądu pisma, które w dniu dzisiejszym wystosowaliśmy do premiera i osób odpowiedzialnych za życie gospodarcze regionu, żeby uwrażliwić ich na problemy tłumaczy i działania, które można ewentualnie podejmować.

Pismo z apelem gospodarczym wystosujemy do wszystkich znanych nam jednostek samorządowych i biznesowych, z których pochodzą nasi członkowie.
O kolejnych podejmowanych działaniach będziemy Was na bieżąco informować.
Zachęcamy Was również do solidarności koleżeńskiej  w postaci wzajemnych poleceń i dzielenia się zleceniami.
Biuro LST również chętnie zajmie się dystrybucją zapytań ofertowych od potencjalnych klientów.
Zawsze się nawzajem potrzebowaliśmy, ale teraz szczególnie.

W imieniu całego Zarządu LST życzę Wam zdrowia, wytrwałości i dużo kreatywności w przechodzeniu tej próby czasu.

[PDF]:
Pismo-Prezes-Rady-Ministrów20200318_0002-1
Solidarny biznes_Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy