W piątek 28 lutego 2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (LST), Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL), Stowarzyszenia Polskiego Języka Migowego (SPJM), Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych (ZZTP) i  PT TEPIS podsumowali działania minionego roku, jak również rozmawiali o projekcie jednolitych wytycznych RODO dla tłumaczy oraz organizacji Translating Europe Workshop na temat ochrony danych osobowych, problemie przetargów, kampanii informacyjnej na temat zawodu tłumacza przy okazji VI Kongresu Tłumaczy w Lublinie i coraz bardziej widocznej potrzebie większej integracji wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy, a także o  możliwościach utworzenia samorządu tłumaczy przysięgłych. Było to już czwarte spotkanie stowarzyszeń, które kolejno było organizowane przez różne stowarzyszenia. Dotychczas spotkania z tego cyklu zorganizowały STP, PSTK i LST. Spotkanie piątkowe pokazało kolejny już raz, że tego typu spotkania stowarzyszeń są bardzo konstruktywne i potrzebne. Organizatorom tego spotkania bardzo dziękujemy za zaproszenie i gościnne przyjęcie.