W załączeniu przekazujemy do wiadomości wspólne pismo LST, BST i ZZTPwP w sprawie płatności w postępowaniach cywilnych.

Patrz załącznik (pdf)