Drogie Koleżanki i Koledzy Tłumacze!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy pragnie Wam życzyć coraz bardziej przyjaznych warunków pracy, wielu zadowolonych klientów i dobrze płatnych zleceń oraz mnóstwo satysfakcji z wyboru zawodu, który odgrywa niezwykle istotną rolę w relacjach pomiędzy obywatelem a organami wymiaru sprawiedliwości, w stosunkach dyplomatycznych, integracji europejskiej, wymianie kulturowej czy handlu międzynarodowym, zwłaszcza w erze globalizacji.

Zdajemy sobie sprawę, że rzeczywistość covidowa jest dla nas wszystkich bardzo trudna i rodzi wiele wątpliwości związanych z pracą, utrzymaniem rodziny i generalnie planowaniem przyszłości, dlatego też gorąco zachęcamy Was do jeszcze większej integracji naszego środowiska, współpracy między sobą nawzajem i Stowarzyszeniami, których jesteście członkami, żeby nawzajem budować się pozytywnymi doświadczeniami. My jako Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zobowiązujemy się Wam służyć niezbędną pomocą i inspirującymi szkoleniami.

Jesteśmy przekonani, że inteligencja, determinacja i siła charakteru tłumaczy będzie ich mocnym orężem w przezwyciężaniu negatywnych myśli i konstruktywnym działaniu. 

Życzymy Wam samych sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu na co dzień.

W imieniu Zarządu
Irmina Daniłowska
Prezes Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy 

pastedGraphic.png