Termin: 19.01.2020 – 17.05.2020

Miejsce: Lublin 

Liczba godzin: 30 (5 modułów po 6 godzin zajęć)

Opłaty:

 • 1400 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 • 1600 zł – dla pozostałych uczestników 

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 18 grudnia 2019 https://iktp-sekcja-hiszpanska.konfeo.com/

Grupa docelowa: Kurs kierujemy głównie do zawodowych tłumaczy języka hiszpańskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej.

Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Kurs ma charakter warsztatów terminologiczno-przekładowych, obejmujących 5 modułów, poświęconych różnym gałęziom prawa. Każdy moduł to 6 godzin zajęć.

PROGRAM

I. Moduł: Prawo zobowiązań. Umowy. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • Klasyfikacja umów w prawie polskim i hiszpańskim i wynikające z tego konsekwencje terminologiczne
 • Forma i treść polskich i hiszpańskich umów
 • Zasady sporządzania aktów notarialnych w Polsce i w Hiszpanii 

B. Tłumaczenie

 • Umowa o pracę
 • Umowa najmu
 • Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego
 • Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Tłumaczenie na język hiszpański trudniejszych zapisów charakterystycznych dla umów polskich

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: test wyboru dotyczący umów

II. Moduł: Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • Rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • Proces powstawania, działalność, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie dokumentów związanych z życiem spółki:

 • Akt założycielski spółki
 • Wybrane elementy umowy spółki
 • Prokura
 • Zaproszenie na zgromadzenie wspólników
 • Porządek obrad
 • Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Ewentualnie: wyrok w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: test wyboru dotyczący prawa spółek handlowych 

III. Moduł: Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • Przypomnienie zasad i przebiegu postępowania cywilnego w Hiszpanii i w Polsce
 • Charakterystyka orzeczeń polskich i hiszpańskich

B. Tłumaczenie:

 • Akt urodzenia
 • Uroczystość zawarcia małżeństwa
 • Pozew o rozwód
 • Wniosek o ustanowienie adwokata
 • Pozew wzajemny
 • Protokół z posiedzenia sądu
 • Orzeczenia w języku polskim i hiszpańskim

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: test wyboru dotyczący postępowania cywilnego

IV. Moduł: Postępowanie karne

A. Wprowadzenie: 

 • Przypomnienie zasad i przebiegu postępowania karnego w Hiszpanii i w Polsce

B. Tłumaczenie:

 • Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne
 • Pouczenie o prawach pokrzywdzonego
 • Protokół z przesłuchania pokrzywdzonego
 • Europejski nakaz aresztowania
 • Akt oskarżenia
 • Wyrok skazujący 

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: test wyboru dotyczący postępowania karnego

V. Moduł: Prawo rzeczowe

A. Wprowadzenie:

 • Treść i wykonanie prawa rzeczowego
 • Księgi wieczyste w Polsce i w Hiszpanii

B. Tłumaczenie:

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • Elementy hiszpańskiej umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego
 • Wypis z księgi wieczystej
 • Uzyskanie prawa własności przez zasiedzenie
 • Elementy umowy o roboty budowlane
 • Zwrócenie uwagi na trudności przekładowe i najczęściej popełniane błędy terminologiczne dotyczące omawianej dziedziny

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: test wyboru dotyczący prawa własności

TERMINARZ SPOTKAŃ:

I moduł – 19.01.2020

II moduł – 09.02.2020

III moduł – 15.03.2020 (ODWOŁANE)

IV moduł – 19.04.2020

V moduł – 17.05.2020

w godz. 11:00 – 17:00

PROWADZĄCA: dr Agata Joanna Kornacka – tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego, tłumaczka tekstów technicznych i specjalistycznych wpisana do rejestru NOT, tłumaczka symultaniczna, absolwentka i wykładowca Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.