Eksperci LST

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce – BPCC)

BPCC to organizacja, która od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej. Aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych oraz promuje najlepsze praktyki w polskiej i brytyjskiej gospodarce i kulturze.
Misją i głównym celem jest kojarzenie partnerów biznesowych poprzez działania promocyjno-marketingowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.
Do współpracy zaprasza zarówno międzynarodowe korporacje jak też małe firmy, które są zainteresowane rozwojem polsko-brytyjskich kontaktów we wszystkich dziedzinach życia.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza skupia ponad 420 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Organizacja współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz promotorem najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy przedsiębiorstw francuskich w kwietniu 1994 r. i jest strukturą samodzielną oraz samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber, BBC)

BBC jest miejscem do którego od ponad 20 lat swoje pierwsze kroki kierują belgijscy przedsiębiorcy oraz inwestorzy na rynku polskim, jak i polscy biznesmeni pragnący rozpocząć swoją działalność w Belgii. Izba stanowi także swojego rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu biznesu jak również zajmuje się promocją firm członkowskich na terenie Polski. W tym celu co roku organizuje około 50 wydarzeń biznesowych, społecznych praz kulturalnych.

Jak zostać członkiem Izby
Belgijska Izba Gospodarcza oferuje członkostwo wszystkim rodzajom firm i przedsiębiorstw jak i osobom indywidualnym. Obecnie zrzesza około 115 firm, reprezentujących różne sektory przemysłowe i usługowe. Wśród członków Izby znajduje się wiele belgijskich przedsiębiorstw takich jak BNP Paribas, CFE Polska, Cottyn, Ghelamco Poland, Tempora UCB Pharma.

Dorota Bruś

Dorota Bruś jest absolwentką Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodową rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranicą, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawując nadzór metodyczny nad podlegającymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowując programy nauczania, zajmując się organizacją egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła współpracę ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Paryską Izbą Przemysłowo-Handlową CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

Krzysztof Smaga

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Gracu. Doświadczenie zdobywał we współpracy z niemieckimi i polskimi firmami prawniczymi. Od roku 2000 prowadzi własną kancelarię adwokacką, która – w połączeniu z potencjałem Partnerów – wyewoluowała do obecnej Spółki Adwokackiej Smaga Jaroszyński. Czynny syndyk od 2001 roku, prowadził oraz doradzał w licznych postępowaniach upadłościowych, układowych i naprawczych. W latach 2009 – 2013 członek Komitetu e-Gospodarki przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Profesor Artur D. Kubacki

dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 2015 r. kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii UP oraz od 1998 r. czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor/współautor lub redaktor/współredaktor 20 książek z zakresu przekładoznawstwa oraz glottodydaktyki, a także autor/współautor ponad 120 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień językoznawstwa i translatoryki, a w szczególności legilingwistyki, lapsologii, terminologii specjalistycznej, słowotwórstwa oraz translo- i glottodydaktyki. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji branżowych zrzeszających tłumaczy przysięgłych. Od 2005 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2004 r. ekspert ministra ds. oświaty w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, a od 2008 r. rzeczoznawca podręczników do nauczania języka niemieckiego z listy MEN. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych w Polsce. Od 1997 r. prowadzi Biuro Tłumaczeń KUBART w Chrzanowie. Specjalizuje się w przekładzie prawniczym i ekonomicznym. Autor dwóch wydań Słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, Warszawa 2013) oraz Klasyfikacji statystycznych w przekładzie na język niemiecki (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009).

Jan Van Der Snickt

Adwokat Jan Van Der Snickt jest partnerem zarządzającym w kancelarii COTTYN w Belgii, odpowiada także za współpracę z biurami COTTYN w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie.
Otrzymał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Ghent w 1993 r. Od 1993 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Dendermonde, zaś od 2007 r. Izby Adwokackiej w Bratysławie.
Preferowane dziedziny prawa: prawo budowlane, prawo handlowe, inwestycje i nieruchomości, prawo procesowe.
Oprócz języka niderlandzkiego włada francuskim i angielskim.

Paweł Gugała

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu im Fryderyka Wilhelma w Bonn i Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wykładowca IPSKT w Warszawie. Wspólnik kancelarii SG LEGAL Sierota Gugała sp. j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób prywatnych z krajów niemieckojęzycznych. Członek STP i TEPIS. Jest wpisany na listę prawników rekomendowanych przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Joanna Ewa Adamczyk

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczyła usługi tłumaczeniowe na rzecz korporacji, instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych.
Obecnie czynny adwokat.
Autorka tłumaczenia na język polski Kodeksu Postępowania Karnego, wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w maju 2014 roku.

Roberto Privitera

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania.
Przez prawie dekadę wykładowca prawa handlowego w ramach School of Polish Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Występował jako prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu prawa polskiego i włoskiego oraz włoskiego języka prawniczego (m.in. organizowanych przez TEPiS). Autor kilkudziesięciu opinii z zakresu prawa włoskiego, w szczególności sporządzanych na zlecenie sądów. Od 2002 r. pomysłodawca oraz kierownik Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2003 r. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie umów. Na co dzień zajmuje się także prawem rodzinnym oraz postępowaniami spornymi. Istotne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje obsługa klientów włoskojęzycznych. Prywatnie – pasjonat lingwistyki i dialektologii.

Agata Joanna Kornacka

Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego, tłumaczka tekstów technicznych i specjalistycznych wpisana do rejestru NOT, tłumaczka symultaniczna, absolwentka i wykładowca Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, doktorantka na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW.

Ewa Kościałkowska-Okońska

dr, absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu (kierownik Pracowni Przekładoznawstwa). Absolwentka podyplomowych studiów w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów w zakresie prawa angielskiego prowadzonych przez British Law Centre na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych w Akademii Trenera Biznesu (w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu). Autorka wielu publikacji z dziedziny przekładoznawstwa. Tłumacz przysięgły i symultaniczny. Tłumaczeniem zajmuje się zawodowo od 1998r. prowadząc własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor językowy tekstów naukowych. Od 1998r. zajmuje się tłumaczeniem tekstów medycznych z różnych dziedzin medycyny (artykuły naukowe, instrukcje użytkowania [IFU], katalogi produktowe wyrobów medycznych, dokumentacja medyczna, etc.), a także tekstów z dziedziny prawa i humanistyki. Członek European Society for Translation Studies.

Konrad Łyjak

ur. w 1985 roku w Lipsku nad Wisłą, absolwent filologii germańskiej UMCS (2009), doktor nauk humanistycznych (2015), tłumacz języka niemieckiego. Od 2010 roku zawodowo zajmuje się tłumaczeniem tekstów z zakresu medycyny, administracji, prawa i techniki. Od 2011 roku pracuje w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym zajmującym się produkcją zbiorników paliwowych, sprzęgów przyczepowych i innych części metalowych, w którym jest odpowiedzialny za kontakt z klientami zagranicznymi (Niemcy, Austria, Włochy, Belgia). Stale współpracuje z biurami tłumaczeń z Lublina, Wrocławia i Poznania. Wykonywał tłumaczenia dla instytucji państwowych (ZUS, KRUS, NFZ, ROPS) i firm prywatnych.

Anastazja Brzezińska

Od blisko 20 lat profesjonalnie zajmuje się tłumaczeniami oraz pracuje dla firm (zakładów produkcyjnych i dystrybutorów) eksportujących wyroby na rynki wschodnie. Tłumacz techniczny NOT oraz tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. Specjalizuje się w ustawodawstwie z zakresu dopuszczenia wyrobów do obrotu na rynkach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (Unii Celnej – Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan), Ukrainy i Mołdawii. Od 2008 roku prowadzi szkolenia dla eksporterów, od 2013 roku – specjalistyczne szkolenia dla tłumaczy języka rosyjskiego.