Dane rejestrowe

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
ul. Chopina 41 lok. 2
20-023 Lublin

KRS 0000540177
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS
data rejestracji: 22.01.2015 r.

NIP 5632426173
REGON 360602013

KONTO BANKOWE
Numer rachunku: 88 1020 1563 0000 5102 0119 8951
Nazwa: LUBELSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00079/2016