Obraz3

Terminy: 21.02.2023 i 06.03.2023 w godz. 17:00 – 20:00

Forma: online (platforma ZOOM)

Liczba godzin: 6

Opłaty:

 •  180 zł – dla członków LST, pracowników oraz studentów i absolwentów KUL i UMCS
 •  220 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i obsługę administracyjną kursu.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 15 lutego 2023 https://prawo-spadkowe-sekcja-francuska.konfeo.com

Grupa docelowa: Kurs kierujemy głównie do zawodowych tłumaczy języka francuskiego oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej.

PROGRAM

Cześć I  (PL-FR) – 21/02/2023

 1. Jak poprawnie rozumieć i tłumaczyć polskie pojęcia z zakresu prawa spadkowego?
 • zakres spadku
 • źródła powołania spadku
 • zdolność dziedziczenia
 • przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego
 • dziedziczenie ustawowe
 • rozrządzenia na wypadek śmierci
 • formy testamentów
 • powołanie do spadku
 • zapis i polecenie
 • zachowek
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia
 • wspólność majątku spadkowego
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 1. Tłumaczenie wybranych polskich przepisów dotyczących prawa spadkowego
 2. Przekład wybranych dokumentów dotyczących dziedziczenia
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
  • Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost // o odrzuceniu spadku
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
  • Testament z zapisem udziału w nieruchomości
  • Umowa o dział spadku
  • inne

 Cześć II (FR-PL) – 06/03/2023

 1. Jak poprawnie rozumieć i tłumaczyć francuskie pojęcia z zakresu francuskiego prawa spadkowego (podobieństwa i różnice dotyczące instytucji dziedziczenia w prawie polskim i francuskim) ?
 1. Tłumaczenie wybranych francuskich przepisów dotyczących prawa spadkowego, których treść jest często przytaczana w tłumaczonych na polski dokumentach
 1. Przekład wybranych francuskich dokumentów dotyczących dziedziczenia
 • Acte de notoriété
 • Certificat successoral européen
 • Déclaration succession
 • Certificat d’acquittement

Prowadząca: Dorota BRUŚ

Tłumaczka języka francuskiego, pedagog,trener biznesu,   główny szkoleniowiec językowy we Francusko – Polskiej Izbie Gospodarczej (CHIP), ekspert LST

Ważne:

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.