Termin: 18.01.2020 – 16.05.2020

Miejsce: Lublin 

Liczba godzin: 30 (5 modułów po 6 godzin zajęć)

Opłaty:

 • 1400 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 • 1600 zł – dla pozostałych uczestników 

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 18 grudnia 2019 https://iktp-sekcja-ukrainska.konfeo.com/ 

Grupa docelowa: Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka ukraińskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

PROGRAM

I Moduł 

Wprowadzenie do kursu 

 1. Tłumaczenia pisemne – poświadczone

• Przedmiot tłumaczenia poświadczonego

• Zasady sporządzania tłumaczenia poświadczonego

• Zasady transliteracji imion i nazwisk w tłumaczeniu poświadczonym

 1. Tłumaczenia ustne w praktyce tłumaczeniowej – konsekutywne, a vista
 • Sytuacje zastosowania
 • Środowisko pracy 
 • Sporządzanie notatek

Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w ustawodawstwie polskim i ukraińskim

B. Tłumaczenie pisemne – poświadczone, tłumaczenie ustne – konsekutywne, a vista:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • instytucja małżeństwa
 • urodzenie/przysposobienie dziecka
 • intercyza
 • rozwód/separacja
 • testament

II Moduł – Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebieg postępowania cywilnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony i uczestnicy postępowania cywilnego

B. Tłumaczenie pisemne – poświadczone, tłumaczenie ustne – konsekutywne, a vista:

 • pozew
 • orzeczenia sądowe (wsp. dotyczącej rozwodu, pozbawienia praw rodzicielskich, alimentów, adopcji, spadku)
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu

III Moduł – Postępowanie karne

A. Wprowadzenie: 

 • zasady i przebiegu postępowania karnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony procesowe i reprezentanci stron procesowych

B. Tłumaczenie pisemne – poświadczone, tłumaczenie ustne – konsekutywne, a vista:

 • pouczenie (podejrzanego, zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego, pokrzywdzonego)
 • przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej 
 • postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
 • akt oskarżenia
 • wniosek o areszt i ekstradycje
 • list gończy
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

IV Moduł – Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • założenie, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie pisemne – poświadczone, tłumaczenie ustne – konsekutywne, a vista:

 • rejestry handlowe w Polsce i w Ukrainie
 • statut spółki
 • prokura
 • zaproszenie na zgromadzenie wspólników
 • protokół zgromadzenia wspólników
 • zbywanie udziałów

V Moduł – Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw i aktów notarialnych w prawie polskim i ukraińskim 

B. Tłumaczenie pisemne – poświadczone, tłumaczenie ustne – konsekutywne, a vista:

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • pełnomocnictwo 
 • umowa najmu mieszkania
 • umowa sprzedaży nieruchomości

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 • 18 stycznia 2020 – I Moduł
 • 15 lutego 2020 – II Moduł
 • 14 marca 2020 – III Moduł (ODWOŁANE)
 • 18 kwietnia 2020 – IV Moduł
 • 16 maja 2020 – V Moduł

Prowadząca: Olga Krokowska – Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Prawie 15 lat zajmuje się tłumaczeniami, które początkowo wykonywała będąc pracownikiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, a następnie pracując w korporacjach współpracujących z Ukrainą. Od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami w ramach której realizuje tłumaczenia pisemne (uwierzytelnione i zwykłe), konsekutywne oraz symultaniczne. Tłumaczenia realizowała m. in dla Sejmu RP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Komisji Nadzoru Finansowego, Instytut Badań Kryminalistycznych, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Akademii Nauk oraz dla różnych urzędów miast, urzędów wojewódzkich i organów wymiaru sprawiedliwości. Specjalizuje się w tłumaczeniu inspekcji i audytów farmaceutycznych w zakresie GMP oraz GDP.