sekcja języka ukraińskiego

Terminy zjazdów: 25.02, 11.03, 18.03, 01.04, 15.04.2023, godz. 10:00-13:00

Forma: online (platforma ZOOM)

Liczba godzin: 15

Opłaty:

 •  900 zł – dla członków LST, pracowników oraz studentów i absolwentów KUL i UMCS
 •  1100 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i obsługę administracyjną kursu.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 15 lutego 2023 https://iktp-ua.konfeo.com

Grupa docelowa: Kurs kierujemy głównie do zawodowych tłumaczy języka ukraińskiego oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej.

PROGRAM

I. Moduł

Prawo rodzinne i spadkowe

 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w ustawodawstwie polskim i ukraińskim
 • transliteracja imion, nazwisk w polskich i ukraińskich odpisach aktów stanu cywilnego
 • tłumaczenie praktyczne i sporządzenie glosariusza: odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodu

II. Moduł

Postępowanie cywilne

 • zasady i przebieg postępowania cywilnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony i uczestnicy postępowania cywilnego
 • tłumaczenie praktyczne i sporządzenie glosariusza: wyrok rozwodowy, pozew o alimenty, pozew o zachowek, pozew o rozwód, wezwanie

III. Moduł

Postępowanie karne

 • zasady i przebiegu postępowania karnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony procesowe i reprezentanci stron procesowych
 • tłumaczenie praktyczne i sporządzenie glosariusza: pouczenie (podejrzanego, zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego, pokrzywdzonego), list gończy, wniosek o areszt i ekstradycję

IV. Moduł

Prawo spółek handlowych

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • założenie, rozwiązanie, upadłość spółek
 • tłumaczenie praktyczne i sporządzenie glosariusza: statut spółki z o.o., Krajowy Rejestr Sądowy, protokół zgromadzenia wspólników

V. Moduł

Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

 • klasyfikacja umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw i aktów notarialnych w prawie polskim i ukraińskim
 • tłumaczenie praktyczne i sporządzenie glosariusza: pełnomocnictwo, umowa o pracę, umowa najmu, umowa najmu okazjonalnego, akt notarialny sprzedaży nieruchomości

KALENDARZ SZKOLEŃ

ModułDataGodzina
Prawo rodzinne i spadkowe  25.02.202310:00-13.00
Postępowanie cywilne  11.03.202310:00-13.00
Postępowanie karne  18.03.202310:00-13.00
Prawo spółek handlowych  1.04.202310:00-13.00
Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne15.04.202310:00-13.00

Prowadząca: dr Olga KROKOWSKA

obraz

Adiunkt na Katedrze Lingwistyki Stosowanej UMCS, kierownik studiów podyplomowych „Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych” UMCS, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, tłumacz konferencyjny, szkoleniowiec, ekspert LST. W ramach swojej pracy realizuje szereg tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz prowadzi zajęcia/szkolenia m. in. z tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych, specjalistycznych, avista i tłumaczeń prawniczych z języka ukraińskiego.

Ważne:

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.