Termin: 24.10.2020 – 13.12.2020

Platforma: MS TEAMS

Liczba godzin: 25 (5 modułów po 5 godzin zajęć)

Maksymalna liczba uczestników: 12

Opłaty:

 •  1100 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 •  1350 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje obsługę administracyjną, uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 20 października 2020 https://iktp-on-line-sekcja-ukrainska.konfeo.com

Grupa docelowa: Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka ukraińskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

PROGRAM

I. Moduł
Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w ustawodawstwie polskim i ukraińskim

B. Tłumaczenie:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • instytucja małżeństwa
 • urodzenie/przysposobienie dziecka
 • intercyza
 • rozwód/separacja
 • testament
 • spadek
 • darowizna

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

II. Moduł
Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebieg postępowania cywilnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony i uczestnicy postępowania cywilnego

B. Tłumaczenie:

 • pozew
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu
 • orzeczenia sądowe

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

III. Moduł
Postępowanie karne

A. Wprowadzenie: 

 • zasady i przebiegu postępowania karnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony procesowe i reprezentanci stron procesowych

B. Tłumaczenie:

 • pouczenie (podejrzanego, zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego, pokrzywdzonego)
 • przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej 
 • postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
 • akt oskarżenia
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologiczne

IV. Moduł
Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • założenie, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie:

 • rejestry handlowe w Polsce i w Ukrainie
 • statut spółki
 • prokura
 • zaproszenie na zgromadzenie wspólników
 • protokół zgromadzenia wspólników

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

V. Moduł
Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw i aktów notarialnych w prawie polskim i ukraińskim 

B. Tłumaczenie:

 • umowa o pracę
 • pełnomocnictwo do korzystania z samochodu
 • umowa najmu mieszkania
 • oświadczenie na wyjazd dziecka za granice
 • umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

KALENDARZ SZKOLEŃ

Moduł Data Godzina
Prawo rodzinne i spadkowe 24.10-25.10 10:00-12.30
Postępowanie cywilne 07.11-08.11 10:00-12.30
Postępowanie karne 21.11-22.11 10:00-12.30
Prawo spółek handlowych 28.11-29.11 10:00-12.30
Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne 12.12-13.12 10:00-12.30

Prowadząca: Olga Krokowska – Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Prawie 15 lat zajmuje się tłumaczeniami, które początkowo wykonywała będąc pracownikiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, a następnie pracując w korporacjach współpracujących z Ukrainą. Od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami w ramach której realizuje tłumaczenia pisemne (uwierzytelnione i zwykłe), konsekutywne oraz symultaniczne. Tłumaczenia realizowała m. in dla Sejmu RP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Komisji Nadzoru Finansowego, Instytut Badań Kryminalistycznych, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Akademii Nauk oraz dla różnych urzędów miast, urzędów wojewódzkich i organów wymiaru sprawiedliwości. Specjalizuje się w tłumaczeniu inspekcji i audytów farmaceutycznych w zakresie GMP oraz GDP.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.