Bardzo szybkimi krokami zbliża się dzień 25 maja 2018, w którym to zacznie być bezpośrednio stosowane rozporządzenie ogólne o ochronie danych UE 2016/769 (RODO), które zaczęło obowiązywać ponad rok temu. Po tym dniu na administratorów danych (np. tłumaczy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, właścicieli mikro i dużych biur tłumaczeń, itp.), którzy nie zastosują się do zasad określonych w RODO, mogą zostać nałożone kary pieniężne oraz sankcje, które charakteryzować się mają skutecznością, proporcjonalnością i mają być odstraszające. Kwoty mogą sięgać do 20 mln Euro lub 4% światowego rocznego obrotu za rok ubiegły (co większe).

W ramach LST został powołany zespół roboczy ds. ochrony danych osobowych, który we współpracy z prawnikami i ekspertami z branży IT postara się przeprowadzić Was przez proces dostosowywania się do RODO. Prowadzona przez nas akcja będzie prowadzona w ramach Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient pod nazwą „Przygotowujemy się na RODO”. Jej finałem będzie opracowanie zbioru praktycznych wytycznych dla tłumaczy w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.

Rozpocznijmy wspólnie proces przygotowywania na RODO.

KROK 1
Na bazie pierwszego spotkania zespołu roboczego przygotowaliśmy KROK 1, który służy zwróceniu uwagi na specyfikę RODO oraz przeanalizowaniu gromadzonych przez Was danych pod kątem celów, dla jakich je zbieracie i ich wpływu na podstawowe wolności człowieka, których one dotyczą. Zalecamy rzetelne podejście do analizy własnych zbiorów, gdyż jej wyniki posłużą na dalszym etapie prac nad dostosowywaniem się do RODO.

DO POBRANIA:

Tekst rozporządzenia RODO
KROK 1 – wnioski
KROK 1 – kwestionariusz – analiza zbiorów

KROK 2
Drugim krokiem jest praktyczne przygotowanie Waszych komputerów pod wymagania RODO. Podczas szkolenia, które zaplanowaliśmy na 27 stycznia 2018 r., wskazane zostaną skuteczne metody zabezpieczania danych znajdujących się w Waszych zasobach.
Wszystkich gorąco zapraszamy do zarejestrowania się na to szkolenie.  INFORMACJE O SZKOLENIU i ZAPISACH
Kolejnymi krokami będą między innymi stworzenie logicznej i uzasadnionej prawnie systematyki posiadanych przez Was zbiorów oraz wskazówki pod kątem wywiązywania się z obowiązków informacyjnych. O kolejnych krokach będziemy Was informować na bieżąco.