Termin: 17 czerwca 2023

Godziny: 10:00 – 13:00

Forma: online (platforma ZOOM)

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla tłumaczy i biur, chcących poszerzyć kwalifikacje o testowanie; zarówno dla mających doświadczenie w lokalizacji, jak i dla wdrażających się dopiero do tej dziedziny. 

Opis:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
1. Krótkie wprowadzenie do lokalizacji i podstawowe zasady przygotowania produktu do lokalizacji.
2. Planowanie testów zależnie od specyfiki produktu i dostępnych zasobów, przygotowanie scenariusza testowania.
3. Raportowanie błędów tłumaczenia i błędów funkcjonalnych, techniki rejestrowania zmian i komunikacji z developerami.
4. Rola native speakera i znajomości realiów kraju lub kultury.
5. Nanoszenie poprawek w tłumaczeniu na podstawie testów lokalizacji.
6. Kontrola spójności produktu.
7. Wpływ prawidłowego przygotowania produktu – internacjonalizacji i lokalizacji – na pracę testera.
8. Ćwiczenia praktyczne w różnych modelach testowania.
9. Narzędzia wspomagające testowanie, raportowanie błędów i nanoszenie poprawek.

Osoby, które ukończą szkolenie, otrzymają:
– notatkę rysunkową z podsumowaniem szkolenia,

– przykładową listę kontrolną do testowania,

– miesiąc bezpłatnych konsultacji w zakresie testowania lokalizacji,

– na życzenie – dyplom uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadząca: Marta Bartnicka

Marta Bartnicka przez ponad 20 lat (1996 – 2018) związana była z IBM Translation Center, pracując na pograniczu polityki korporacyjnej oraz lokalnych norm i zwyczajów. Przez ten czas zajmowała się kolejno tłumaczeniem, weryfikacją, terminologią, testowaniem lokalizacji, prowadzeniem projektów lokalizacyjnych, a także wdrażaniem tłumaczeń maszynowych oraz modelu Continuous Delivery. Od 2019 pracuje w Dolby Laboratories, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie lokalizacji i zgłębia tajniki tworzenia dokumentacji technicznej. Od 2017 prowadzi autorskie szkolenia z lokalizacji oprogramowania/dokumentacji i z zastosowania tłumaczeń maszynowych w praktyce. Nowości ze świata MT wrzuca na stronę https://machinetranslation.pl/, a porady dotyczące lokalizacji oprogramowania i dokumentacji – na https://localization.pl/. Na stronach można znaleźć aktualną ofertę szkoleń i innych usług.

Współautorka publikacji „Programiści i tłumacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania” (z dr inż. Agenorem Hofmannem-Delborem, wyd. Helion). Z wykształcenia mgr inż. informatyki (Systemy Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska). Hobby w kolejności alfabetycznej: biegówki, córki, ogrodnictwo, Tatry.

Warunki udziału:

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 8 czerwca 2023 r.

Link do rejestracji: https://szkolenie-z-testowania-lokalizacji.konfeo.com

Opłaty:

  • 150 zł – Członkowie LST, wykładowcy uczelni wyższych oraz studenci filologii i translatoryki
  • 220 zł – Członkowie pozostałych organizacji zrzeszających tłumaczy
  • 280 zł – Pozostali uczestnicy

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.