Znajdź tłumacza

Agnieszka Flor-Górecka

Językiniderlandzki, niemiecki
, polski

MiejscowośćBiłgoraj

Rodzaje tłumaczeńprzysięgłe, pisemne, ustne towarzyszące

Specjalizacjehistoria, KRSy, kulturoznawstwo, lingwistyka, literatura, medycyna, nauki humanistyczne, ochrona środowiska, ogólne, pedagogika, prawo ogólne, psychologia, religioznawstwo, socjologia, statuty, teologia, ubezpieczenia, Unia Europejska

www.agnieszkaflorgorecka.lbl.pl

Biłgoraj
84 686 69 57
+48 608589360
a.flor@post.pl