Z DZIENNIKA TŁUMACZKI. ROZWAŻANIA O RODO
Seria artykułów zawiera przemyślenia i wnioski z prac zespołu ds. RODO powołanego w ramach Programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” z punktu widzenia osoby uczestniczącej w pracach ww. zespołu i jednocześnie tłumaczki wdrażającej RODO do swojej działalności. Treść artykułów nie stanowi porady specjalistycznej i eksperckiej, nie zawiera też obowiązujących wytycznych.
Dziękujemy autorce za podjęcie się redagowania artykułów w ramach tego cyklu, a wszystkim partnerom Programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” za zaangażowaną pracę w zespole RODO, dzięki której wdrażanie przez tłumaczy odpowiednich procedur w ich działalności staje się łatwiejsze.
Zapraszamy do lektury.
Odcinek 1 – Świadomość
Odcinek 2 – Główne założenia RODO    Załącznik do odc. 2 – Główne założenia RODO
Odcinek 3 – Dane osobowe
Odcienk 4 – Przetwarzanie
Odcinek 6 – Podstawy prawne   Załącznik do odc. 6 – Tabelka z podstawami prawnymi
Odcinek 8 – Pseudonimizacja
Odcinek 9 – Analiza stanu obecnego   Załącznik do odc. 9 – Plik z dokumentacją – wersja robocza
Odcinek 10 – Obowiązek informacyjny
Odcinek 11 – Umowa powierzenia i upowaznienie   Załącznik do odc. 9-11 Plik z dokumentacją
Odcinek 12 – Rejestrowanie czynności przetwarzania   Załącznik do odc. 12 Plik z rejestrami
Odcinek 13 – Analiza ryzyka
Odcinek 14 – Środki organizacyjne i techniczne   Załącznik do odc. 9-14 Plik z dokumentacją