PODZIĘKOWANIE ZA PATRONAT LST

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy poza swoją działalnością statutową podejmuje także działania wspierające edukację językową młodzieży. Już od kilku lat LST patronuje Konkursowi Gramatycznemu Języka Rosyjskiego "Sprawdź siebie", organizowanemu przez Katedrę Slawistyki...

LINKEDIN DLA TŁUMACZY EDYCJA I

FORMA: online, Platforma ZOOM (webinar) CZAS TRWANIA:   6 godzin zegarowych (2 x 3h)  DATA:  czwartek 27 maja 2021 godz. 17:00 – 20:00  sobota 29 maja 2021 godz.10:00 – 13:00

LINKEDIN DLA TŁUMACZY EDYCJA II

FORMA: online, Platforma ZOOM
CZAS TRWANIA:   6 godzin zegarowych (2 x 3h)
DATA:
czwartek 24 czerwca 2021 godz. 17:00 – 20:00 
sobota 26 czerwca 2021 godz.10:00 – 13:00 

PODZIĘKOWANIE ZA PATRONAT LST

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy poza swoją działalnością statutową podejmuje także działania wspierające edukację językową młodzieży. Już od kilku lat LST patronuje Konkursowi Gramatycznemu Języka Rosyjskiego "Sprawdź siebie", organizowanemu przez Katedrę Slawistyki...

LINKEDIN DLA TŁUMACZY EDYCJA I

FORMA: online, Platforma ZOOM (webinar) CZAS TRWANIA:   6 godzin zegarowych (2 x 3h)  DATA:  czwartek 27 maja 2021 godz. 17:00 – 20:00  sobota 29 maja 2021 godz.10:00 – 13:00

LINKEDIN DLA TŁUMACZY EDYCJA II

FORMA: online, Platforma ZOOM
CZAS TRWANIA:   6 godzin zegarowych (2 x 3h)
DATA:
czwartek 24 czerwca 2021 godz. 17:00 – 20:00 
sobota 26 czerwca 2021 godz.10:00 – 13:00